register-now-logo2

สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด Warp18

โปรดอ่านข้อตกลงในการสมัครสมาชิกอย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนตัดสินใจสมัครสมาชิก

1. เว็บบอร์ดของเว็บไซต์ Warp18.com เป็นเพียงเว็บบอร์ดบันเทิงวาไรตี้ เพื่อนำเสนอข่าวสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแรงขับทางเพศ (Sex Drive) อันเกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ (Human Nature) ไม่ใช่เว็บไซต์ขายบริการทางเพศหรือมีเนื้อหาลามกอนาจารแต่อย่างใด อีกทั้งมิได้มีเจตนายั่วยุหรือปลุกปั่นให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual Harassment) ไม่ว่าวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น

2. เนื้อหาภายเว็บบอร์ดไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือเสียง มิได้มีการนำเข้าข้อมูลฯ ที่มีลักษณะอันลามกฯ ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 มาตรา 14 วงเล็บ 4 และ/หรือ เผยแพร่หรือส่งต่อฯ ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 มาตรา 14 วงเล็บ 5 แต่อย่างใด

3. ผู้ดูแลเว็บบอร์ดแห่งนี้ มิได้ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศของตนเองและผู้อื่น และมิได้เผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็น การค้า การแจกจ่าย การแสดง หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าและการผลิตทั้งสิ้น และขอความร่วมมือสมาชิกในเว็บบอร์ดโปรดปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด

อนึ่ง เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว โปรดรอผู้ดูแลเว็บบอร์ดตรวจสอบข้อมูลบัญชีภายใน 48 ชั่วโมง (โดยทั่วไปไม่เกิน 24 ชั่วโมง) เมื่อผู้ดูแลฯ อนุมัติแล้ว จะมีจดเหมยส่งไปยังอีเมลที่คุณใช้ตอนสมัครสมาชิก

ยืนยันที่จะสมัครสมาชิก คลิก!